Hyppää sisältöön

Logo

ARE:n logo muodostuu sitä varten piirretyistä geometrisista kirjaimista. Logon muotokieltä on päivitetty vuoden 2014 visuaalisen ilmeen uudistuksen yhteydessä.

Logon käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että käytössä on tässä esitetty logoversio.

ARE:n logon yhteydessä voidaan käyttää tunnuslausetta. Tarkempi määrittely löytyy graafisesta ohjeistosta.

Kun ARE esiintyy sanana esimerkiksi markkinointiviestinnässä tai toimituksellisessa aineistoissa, kirjoitetaan se aina kokonaan versaalikirjaimin: ARE.

Suoja-alue ja minimikoko

Logon riittävä erottuvuus ja selkeä näkyvyys taataan suoja-alueella. Suoja-alueen sisäpuolelle ei saa sijoittaa mitään muita visuaalisia elementtejä.

Painetussa mediassa pienin sallittu logo-originaalin korkeus suoja-alue mukaan lukien on 12 mm. Sähköisissä medioissa korkeuden minimikoko on 100 pikseliä.

Suoja-alue on sisällytetty logon originaalitiedostoihin, joka helpottaa niiden oikeaa käyttöä.

Logon värillisyys ja käyttö

Logoa käytetään ensisijaisesti aina sinisenä valkoisella tai vaalealla pohjalla. Sinisen väriarvot on määritelty kappaleessa 3.3. Värit.

Logoa voidaan käyttää myös valkoisena valokuvien päällä tai väripohjalla. Logo ei koskaan esiinny muissa väreissä, kuten harmaana tai ARE:n ilmeen lisäväreissä.

Jos logo sijoitetaan valokuvan päälle, varmistetaan että valokuva on logon/suoja-alueen kohdalla mahdollisimman yksivärinen ja selkeä. Valokuvan päälle sijoitettaessa on käytettävä logon valkoista versiota.

”Life Inside the Logo”

ARE:n logoa voidaan käyttää myös suuremmassa roolissa, kuvitetuissa logoissa. Nämä logon ilmentyvät toteutetaan fotorealistisina kuvituksina, joissa logo muodostuu ARE:n toimintaan ja esimerkiksi kyseiseen viestiin liittyvistä keskeisistä elementeistä.

Kuvitettu logo mahdollistaa viestien sisällyttämisen kiinnostavalla, inhimillisellä tavalla yrityksen tunnuksen yhteyteen, luoden tunteen työmme merkityksestä palvelemiemme rakennusten ja niiden sisältämän elämän keskiössä.