Skip to content

Logotyp

ARE-logotypen bygger på speciellt designade geometriska bokstäver. Logotypens formspråk uppdaterades i samband med en revision av det visuella utseendet 2014.

När du använder logotypen är det särskilt viktigt att se till att det är den senaste versionen.

En slogan kan användas tillsammans med logotypen. Mer specifika användarinstruktioner för det finns i våra grafiska riktlinjer.

När vårt varumärke visas i brödtexten i till exempel marknadskommunikation eller redaktionellt material, skrivs det alltid med stora bokstäver: ARE.

Skyddsområde och minsta storlek

En skyddszon används för att säkerställa att logotypen är tillräckligt urskiljbar och synlig. Inga visuella element, utöver logotypen, kan placeras inom skyddszonen.

Minimihöjden på logotypens original, inklusive skyddszonen, är 12 mm i tryckt media. I elektronisk media är minsta höjden 100 pixlar.

Skyddszonen inkluderas i originalfilen för logotypen för att underlätta korrekt användning.

Färg och användning

Logotypen ska helst presenteras som ett blått element på en vit eller ljus bakgrund. I specifika fall kan den också användas i sin negativa form, till exempel när den placeras på ett fotografi eller en mörkare färgad bakgrund. Som regel ska logotypen vara blå. Dom specifika värdena för färgen blått i olika färgsystem anges i kapitel 3.3. Färger .

Den andra tillåtna logotypfärgen är vit. Logotypen används aldrig i någon annan färg, inklusive grå eller några av AREs övriga komplementfärger. Logotypen måste vara i vitt om den placeras mot en färgad bakgrund.

Om logotypen är placerad på ett fotografi måste färgsättningen av det fotografiet vara så monokrom och tydlig som möjligt i området med logotypen/skyddszonen. Logotypen måste vara vit om den överlappar med ett fotografi.

”Livet inuti logotypen”

ARE-logotypen kan ges en större roll genom att presenteras i mer tredimensionella former där det är lämpligt. Dessa kan skapas med hjälp av fotorealistiska illustrationer för att ge ytterligare en dimension till den historia vi berättar. Om vår expertis och dom tjänster vi tillhandahåller inom olika områden, eller om dom viktiga utmaningar vi tacklar med hjälp av våra handlingar, såsom miljöfrågor etc.

Det här ger oss ett sätt att introducera och bekanta vår publik med vårt namn och logotyp. Det visar också en nära relation till löftet vi levererar på och skapar en känsla av fokus kring vårt arbete för livet för och ikring dom fastigheter vi arbetar i.