Skip to content

Personlighet

Vår varumärkespersonlighet guidar oss i hur vi ska bete oss, kommunicera och förhålla oss till varandra och våra kunder.

Varumärkespersonligheten är ett kommunikativt verktyg som beskriver vår identitet.

AREs varumärkespersonlighet är ett sätt att se på ARE som en person. Den vägleder oss i hur vi ska bete oss och kommunicera i vår vardag.

Varumärkespersonlighetens nivåer

Vår varumärkespersonlighet är uppbyggd i tre nivåer som inleds med det allra första intrycket vi ger, går vidare för att beskriva hur ARE upplevs baserat på erfarenhet och sedan landar i själva kärnan i vår personlighet.

Den fullständiga personligheten bör återspegla AREs rådande kultur, men också inspirera och utmana oss och alla som arbetar inom ARE att fortsätta att utveckla den varumärkesidentitet som vi vill skapa framåt.


Första intryck

Modern – ARE hänger med i tiden.

Empatisk – ARE tar alltid hänsyn till andra och kan se saker ur andras perspektiv.

Smart – ARE är kapabel och agerar snabbfotat och flexibelt, men alltid genomtänkt med utgångspunkt från erfarenhet och professionalitet.

Attraktiv – ARE är tillmötesgående, sympatisk, intresserad och okomplicerad.

Öppensinnad – ARE är nyfiken och analytisk, transparent och objektiv.

Stimulerande – ARE presenterar insiktsfulla åsikter, involverar alla i samtalet, ger energi och skapar förväntningar.


Djupare nivå

Pålitlig – ARE är lojal och håller löften, är fokuserad, stabil och finns alltid där för dig.

Agil – ARE är bra på att lösa problem, är målinriktad och proaktiv samt snabb på att ta till sig nya saker och ny information.

Eftertänksam – ARE är observant och hjälpsam, vidsynt och intresserad och har alltid andra och deras behov i åtanke.

Modig – ARE ligger alltid steget före, utan att dra förhastade slutsatser, är nytänkande och ivrig att lära, sporras av utmaningar och är inte rädd för att vidta nödvändiga åtgärder.


Kärnan

Det här är själva essensen av AREs varumärkespersonlighet, av vilka vi är – det som driver ARE och oss ”Areaner” internt och ger oss tillfredsställelse i allt vi gör.

Att med stolthet och vilja leverera värde varje dag till såväl medarbetare, kunder och partners samt samhället i stort.