Skip to content

ARE-varumärket

AREs varumärkesimage handlar om hur vi själva, våra kunder och partners uppfattar oss. Vad de tänker om oss och vilka idéer de förknippar oss med. Helt enkelt summan av deras intryck.

Det handlar om vad de känner igen som ARE och vad som skiljer oss från våra konkurrenter. Allt vi gör och sättet vi beter oss på, påverkar uppfattningen och upplevelsen av ARE.

I slutänden kan vi aldrig riktigt kontrollera vad andra tycker om oss helt och hållet. Men vi kan i alla fall definiera hur vi vill uppfattas och sedan agera därefter.

Vår varumärkeshandbok är vår gemensamma guide till hur vi beter oss och kommunicerar på ett enhetligt, strategiskt sätt för att göra ARE till ett intressant, relevant och lockande varumärke.

AREs varumärkesprinciper – kortfattat

Viktiga begrepp

Förtroende för varandra, att vi fortsätter att bygga tillit hos våra partners och våra kunder.

Snabbfotade och flexibla i allt vi gör.

Att vi alltid försöker se bortom det omedelbara och förutse och vara nyfikna på den potential som framtiden erbjuder.

Vi vill ses som En partner i livet. För livet.

ARE – din partner för framtidens hållbara fastigheter.

Personlighet

Hur vi vill bli sedda och upplevda och, för att uppnå det, hur vi beter oss och kommunicerar.

Att med stolthet och vilja leverera värde varje dag är motivationen som driver oss alla.

Syfte

Varför vi, förutom att bygga ett framgångsrikt företag, existerar. Varför vi gör det vi gör och strävar efter det vi vill uppnå.

Tillsammans skapar vi hållbara fastigheter. Vi drivs varje dag av att leverera värde till våra målgrupper och samhället i stort. Det gör vi genom att vara snabbfotade och flexibla, ha ett positivt synsätt samt innovativa effektiva lösningar. Tillsammans skapar detta en hållbar framtid för våra kunder, deras fastigheter – och oss alla.

Löfte

Det vi kommunicerar som kärnan i vårt erbjudande.

ARE – din partner för framtidens hållbara fastigheter