Skip to content

Varumärkets syfte

Tillsammans skapar vi hållbara fastigheter.

Vi drivs varje dag av att leverera värde till våra målgrupper och samhället i stort. Det gör vi genom att vara snabbfotade och flexibla, ha ett positivt synsätt samt innovativa effektiva lösningar. Tillsammans skapar detta en hållbar framtid för våra kunder, deras fastigheter – och oss alla.

”Varumärkets syfte är anledningen till att ett företag finns bortom att tjäna pengar; det som inspirerar, motiverar och får de anställda och kunderna att stanna. Ett starkt syfte kopplar samman grundläggande övertygelser och värderingar hos de anställda i ett företag med människorna som de arbetar för att hjälpa.”

WARC’s Brand Purpose Report 2017