Skip to content

Exempel på användning

Tryck

I olika trycksaker, som t.ex. broschyrförsättsblad, roll-ups och annonser kan det visuella beskäras med hjälp av mallen baserad på bokstaven ”R” från ARE-logotypen, som visas på denna sida. Beroende på ämne och media kan olika skalor av beskärningar användas.

I dom fall där hörnelementet av beskärningen används tillsammans med ARE-logotypen, och det överlappar ett fotografi, kan du även använda ett färgfält med 80 % transparens för att visa bilden i bakgrund.

WWW

Presentationer

Banners

Bilar

Sociala media

Facebook

Brevpapper