Skip to content

Tonalitet

Positiv

Vi är optimistiska, eftersom vi tror på framtiden. Vi ser alltid glaset som halvfullt, utan att ta blicken från de utmaningar vi står inför. Glädjen vi känner för vårt arbete och vår förmåga att kunna lösa våra kunders problem är tydlig i vår attityd och vårt engagemang.

Personlig

Vi vänder oss till de vi kommunicerar med som enskilda individer snarare än som ”segment”, ”målgrupper” eller ”branscher”. Vi är människor som samtalar med andra människor. Vi ser på saker ur mottagarens synvinkel och uttrycker vår expertis från samma perspektiv.

Direkt

Vi har alltid kunden i fokus. Vi är bra på att lösa problem, vi är målinriktade och proaktiva samt snabba på att ta till oss nya saker och ny information. Vi är stolta över vår kompetens och vår förmåga, men gömmer oss aldrig bakom en krånglig jargong.
Vårt främsta mål är alltid att de vi pratar med ska förstå både de stora penseldragen och de små detaljerna på ett mycket konkret sätt. Vi initierar alltid våra dialoger med att definiera utmaningen och utifrån det utvecklar vi innovativa lösningar och angriper eventuella utmaningar utan omsvep.

Insiktsfull

Vi visar vår kompetens, vår erfarenhet, vår nyfikenhet och vår djupare förståelse genom att inte bara fokusera på att uppnå saker för stunden, utan även reflektera över de bredare och mer långsiktiga konsekvenserna av olika frågeställningar. Vi visar kunnande och självförtroende, men aldrig genom snabbfixar, utan går alltid till botten med konkreta problem.