Skip to content

Typografi

Det nya typsnittet för ARE är Avenir Next LT Pro. Det ska användas i allt material.

Rubriker skrivs i första hand i Bold och brödtexter i Regular.

Alla texter använder grundläggande regler för versaler, med undantag för vissa ord som måste skrivas med versaler, till exempel vårt varumärke ARE. Versaler kan också användas vid sällsynta tillfällen för ökad betoning.

Rubriker följer alltid samma grundläggande regler för stora bokstäver – dom bör aldrig skrivas i VERSALER.