Skip to content

Grafiska element

Aspecifik beskärning av ARE-logotypens bokstav R kan användas som ett illustrativt element för att ge liv åt Powerpointpresentationer, rapporter, pressmeddelanden och andra grafiska presentationer.

Det här grafiska elementet kan användas vid beskärning av fotografier eller på bakgrunder i antingen färgad eller transparent form. Det kan också användas i presentationsmaterial och broschyrer tillsammans med ARE-logotypen.

Riktlinjerna för användning av färger måste följas vid användning av blå bakgrunder och lätt genomskinlighet, genom att låta lite av texturen på bilden den täcker synas igenom vid användning av komplementfärger.