Skip to content

Look and feel

Samtidigt som vi presenterar vardagliga händelser och platser vill visa den positiva attityd som vi tillför i allt vi gör och den stolthet vi känner för arbetet vi utför.

Huvudfokus ligger på arbetet som utförs eller resultaten det genererar: den omsorg vi lägger ner på allt vi gör och fördelarna som det medför.

Låt bilderna spegla vardagen men undvik att presentera den på ett dystert, mörkt eller tråkigt sätt. För att föra fram de positiva aspekterna av vårt varumärke vill vi att vårt bildspråk alltid ska lyfta entusiasmen och den positiva attityd som vi vill stå för.