Skip to content

Bilder

Mjukt och naturligt ljus

Våra bilder är nyckeln till det övergripande utseende och den känsla som vi vill förmedla. De är en viktig del av den historia vi vill berätta, för att visa vårt varumärke och våra människor som en del av våra kunders liv och framgången för deras verksamhet. Bilderna visar vårt engagemang för både vårt arbete och våra kunder. Vår förståelse för den avgörande roll vi spelar i vardagen för dem – och deras kunder.

Genom att använda mjukt och naturligt ljus reflekterar bilderna vår medmänsklighet och undviker känslan av ett kallt börsnoterat företag. De visar vår roll i vardagen, vår dagliga interaktion med våra kunder, partners och varandra och skapar en känsla för vårt engagemang för uppgiften som vi står inför och för våra kunder.

Där det är möjligt adderar ett inslag av blått i våra bilder fräschör och en koppling till varumärket.

Intressant perspektiv

Scener som visualiseras ska kännas naturliga och realistiska; som ögonblicksbilder från verkliga livet. Fokus ska vara på ämnet som avhandlas, arbetet som utförs, kommunikationen som sker etc.

Bakgrunden förblir utanför fokus för uppmärksamheten, i oskärpa eller som en inramning för handlingen eller nyckelmotivet.

Egenskaper

Detaljbilder är också en del av den historia vi vill berätta genom att visa hur vår verksamhet förhåller sig till vardag och arbete. Till livet i stort och till vår roll inom byggnadsteknik och -underhåll, som en del av det dagliga flödet av liv. Så att våra kunder och brukare av fastigheterna kan fokusera på det som är viktigt för dem.

Tänk på att använda blå färg eller tonalitet i kompositionen där det är relevant och naturligt.