Skip to content

ARE Varumärkeshandbok

Det här dokumentet är ARE-koncernens varumärkeshandbok och innehåller riktlinjer och budskap för varumärket ARE. Dokumentet riktar sig till dig som på något sätt arbetar med AREs kommunikation i vardagen. Särskilt viktig är den för dig som arbetar med att utveckla grafiskt material inom ramen för ARE-varumärket.

Det här dokumentet är framtaget för att guida dig när du ska omsätta AREs varumärke till våra målgrupper i vardagen. Den visar hur vi vill uppfattas av våra målgrupper idag och imorgon. Målet är att skapa en enhetlig, tydlig, tillgänglig och meningsfull varumärkesidentitet för ARE. Dokumentet presenterar de viktigaste elementen i vårt uttryck och hur dessa ska användas för att spegla kärnan i vårt gemensamma varumärke.

Bakgrund

Varumärket ARE vilar på två ben. Arvet från det finska familjeföretaget ARE och den historia och företagskultur som vi representerar, samt den varumärkeshandbok som vi tillsammans har enats om att följa.

AREs Brand Book bygger på insikter från samtal med kunder och medarbetare inom ARE om aktuella uppfattningar om ARE-varumärket samt de sammanslagna operativa varumärkena från vår svenska verksamhet.